Kontakt

info@karpatya.sk                ck.karpatya@gmail.com               Tel.: 0905 892 403

 

Cestovná kancelária KARPATYA

Hurbanova 10
Stará Turá
SK 916 01

Tel.: 0905 892 403

Zapísaná:
Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č. 26929/R
IČO: 46 838 007 DIČ: 2023598302

Bankové spojenie:
FIO banka, č.ú.: 2300317199/8330

www.karpatya.sk   www.karpatya.cz    sme i na facebooku

Majiteľka CK pôsobí v cestovnom ruchu od roku 2008. V tomto roku absolvovala kurz sprievodcu v cestovnom ruchu v Prahe a v tomto meste založila cestovnú agentúru. Neskôr začala pôsobiť i na slovenskom trhu. Medzi jej hlavné záľuby patrí samozrejme cestovanie. Precestovala takmer celú Európu - Nórsko, Švédsko, Dánsko, Fínske ostrovy, Holandsko, Francúzsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Chorvátsko, Grécko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko, Anglicko, Andoru, Nemecko, Rakúsko...., ale i Sýriu, Turecko, SAE, Jordánsko, Egypt, Libanon, Panamu, Rusko. Najradšej však cestuje po Slovensku a susednom Česku.

Kontakt