objednať

Taliansko

Taliansko sa rozprestiera na Apeninskom polostrove. Severnou časťou sa tiahnu Alpy. Pohoria postupne prechádzajú do Pádskej nížiny. Prirodzeným pokračovaním polostrova je ostrov Sicília. Taliansko je chudobné na nerastné suroviny. Nachádzajú sa tu malé ložiská ortute, pyritové, zinočnaté a olovnaté rudy. Po 2. svetovej vojne sa krajina rozvíjala dvojakým spôsobom. Zvýraznili sa rozdiely medzi priemyselným severom a poľnohospodárskym juhom. V prístavoch sa rozvinul chemický, železiarsky a oceliarsky priemysel. V Taliansku je množstvo historických pamiatok. Krajina bola v minulosti strediskom vedy a umenia.

Prevláda tu subtropické stredomorské podnebie charakteristické horúcimi letami a miernymi zimami. Priemerné teploty sa pohybujú okolo 7 °C v januári a 25 °C v júli. V krajine je vybudovaná rôznorodá sieť ubytovacích zariadení v európskom štandarde. Okrem hotelov je tu množstvo turistických ubytovní, motelov a penziónov. Vo všetkých sa poskytujú služby na európskej úrovni.

V reštaruráciách sa podáva svetová kuchyňa a množstvo domácich špecialít. Talianska kuchyňa je známa vynikajúcimi cestovinami, omáčkami a pizzou. Na jedálnom lístku nesmú chýbať dary mora a množstvo druhov syra. Taliansky polostrov bol centrom rozľahlej Rímskej ríše, ktorá mu zanechala veľké archeologické, kultúrne a literárne dedičstvo, a neskôr sa stal rodiskom stredovekého humanizmu a renesancie. Európske politické myslenie, filozofia a umenie sa ďalej vyvíjalo cez historické postavy, akými boli Machiavelli, Dante, Leonardo da Vinci a Galileo. Zoznam slávnych talianskych umelcov je dlhý a je na ňom okrem iných Giotto, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Tintoretto a Caravaggio. Z krajiny pochádzajú aj operní skladatelia ako Verdi a Puccini a filmový režisér Federico Fellini.

Odporúča sa dobre schovať osobné doklady a financie, hlavne v tlačenici a MHD.

Zastupiteľské úrady SR
   
Názov: Veľvyslanectvo SR v Ríme
Adresa: Via dei Colli della Farnesina 144, 00194 Rím, Taliansko
Telefón: 0039 06 36715200
Mobil: 0039 338 543 2071 - mimo prac. doby
Fax: 0039.06.36715265
E-mail: embassy@rome.mfa.sk
Internet: www.mzv.sk/roma