objednať

Zájazd do Izraela


Termín: 2.4. - 9.4.2014, 30.9.-7.10.2014 v cene 790 Eur

Termín: 1.3.-8.3.2014, 29.3.-5.4.2014 v cene 670 Eur

RÁMCOVÝ PROGRAM  ZÁJAZDU:

1.deň: v ranných hodinách odchod autobusom z Bratislavy, Trnavy, Trenčína, Žiliny a Čadce  do Ostravy na letisko, s nasledným odletom do Tel Avivu /cca o 15:00 hod./. Transfer autobusom  do Betlehema, večera a nocľah.


2.deň: po raňajkách prehliadka  Betlehema – bazilika Narodenia Ježiša  Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka.  Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah.


3.deň: po raňajkách  odchod ku Genezaretskeému  jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ – obnovenie krstných sľubov miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera  a nocľah.


4.deň:  po raňajkách prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod do Betlehema s krátkou zastávkou v Jerichu. Večera a nocľah.


5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k  Múru nárekov, Hory Sion – Večeradla a  baziliky Usnutia Panny  Márie. Večera a nocľah.


6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a nocľah.


7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote.


8.deň: odchod autokarom do Tel Avivu  s následným odletom do Ostravy následný transfer autobusom do Čadce, Žiliny, Trenčína, Trnavy a Bratislavy.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

V cene je zarátané:
- letenka
- 7x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom , odborný sprievodca – kňaz
- autobusová doprava na letisko do Ostravy a späť  / nástupné miesta Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina a Čadca /


V cene nie je zarátané:
-    obslužné a vstupy, ktoré predstavujú sumu 30,- USD + 40 USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/
-    komplexné cestovné poistenie 13,60 Eur


Ceny sú kalkulované pri  kurze 1 EUR = 1,4 USD. Pri pohybe kurzu o 5%  si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny. Platnosť cestovného pasu ešte 6 mesiacov po návrate!

Zájazd do IzraelaZájazd do IzraelaZájazd do IzraelaZájazd do IzraelaZájazd do IzraelaZájazd do IzraelaZájazd do IzraelaZájazd do IzraelaZájazd do Izraela