objednať

Izrael a Sinaj

Termín:  8.3.- 15.3.2014          Cena: 670 Eur, výlet na Sinaj a do Egypta +120 Eur

Program zájazdu:

1. DEŇ: 

odlet z Bratislavy do Tel Avivu, transfer do oblasti Galilea, ubytovanie, nocľah.


2. DEŇ: 

raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa), miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, Kafarnaum (dom sv. Petra), Hora Blahoslavenstiev, Tabgha, návrat do hotela,  nocľah.


3. DEŇ: 

raňajky, vrch Tabor, prehliadka Kostola Premenenia Pána, Yardenit (rieka Jordán). Transfer do Betlehema so zastávkou v Jerichu. Ubytovanie v Betleheme,  nocľah.


4. DEŇ: 

raňajky, prehliadka Betlehema – Bazilika narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka. Odchod do Jeruzalema, popoludní prehliadka Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Prehliadka Starého mesta, Krížová cesta - Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote, nocľah.


5. DEŇ: 

raňajky, odchod do Jeruzalema. Prehliadka mesta, Betfage, návšteva Olivovej hory, kostola Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, Bazilika Agónie, Kostol Hrobu Panny Márie, Múr nárekov, Večeradlo a Bazilika Usnutia Panny Márie, nocľah.


6. DEŇ: 

raňajky, odchod popri Mŕtvom mori (krátke kúpanie) do Eilatu a do Egypta, hora Sinaj, ubytovanie a večera v hoteli pri Kláštore sv. Kataríny, nočný výstup na Mojžišovu horu.


7. DEŇ: 

raňajky, prehliadka Kláštora sv. Kataríny, presun do Izraela, krátka zastávka pri Červenom mori vo svetoznámom letovisku Eilat, odchod do Betlehema,  nocľah.


8. DEŇ:

raňajky, v skorých ranných hodinách transfer do Tel Avivu , odlet do Bratislavy.


V CENE JE ZAHRNUTÉ


LETECKÁ DOPRAVA: Bratislava - Tel Aviv a späť.


UBYTOVANIE: 7 x v 2-3-lôžkových izbách s príslušenstvom (sprcha, WC) v 3* hoteli.


STRAVOVANIE: 7 x raňajky


OSTATNÉ: doprava klimatizovaným autokarom, služby sprievodcu - kňaza, program podľa popisu, DPH.


POVINNÉ DOPLATKY: 

obslužné 50 USD/os. (platí sa v Izraeli), vstupy 30 USD/ os. (platí sa v Izraeli), výlet do Egypta na Sinaj 120 USD/os. (platí sa sprievodcovi v Izraeli) komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD (2,50 € na osobu a deň zájazdu) alebo EURO PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, asistenčných služieb a poistenia voči insolventnosti CK.

 

IzraelIzraelIzraelIzraelIzraelIzrael