objednať

Normandia, Bretónsko, zámky na Loire

Tento zájazd obsiahne všetky najväčšie lákadlá severozápadného Fransúzska. Odchod večer z ČR - nástupné miesta: Brno a Olomouc. Tento zájazd poriadame s partnerskou českou cestovkou. CENA: 410 Eur. TERMÍN: 9.8. - 17.8.2014      Cena zahŕňa: dopravu lux.busom, 6x ubytovanie v hoteli v 2-lôžkových izbách, poistenie storna zájazdu, služby sprievodcu. Príplatok: 6x raňajky za 24 Eur, zľava na 3-lôžkovú izbu: 40 Eur.

1. den Odchod vo večerných hodinách.

2. den Prejazd Francúzskom. Údolie Loiry (UNESCO) - nejkrajšie zámky vo Francúzsku. Monumentálny zámok CHAMBORD. Údolím Loiry do TOURS - podvečerná prehliadka vinárskeho strediska a centra oblasti, gotická katedrála. Nocľah.

3. den Pozdĺž rieky Indre do LOCHES, opevnené mesto s hradom. Nádherný renesančný zámok CHENONCEAU s malebnými záhradami, zámok „šesť žien“ AMBOISE - malebné mesto na brehu Loiry s kráľovským zámkom. Nocleh.

4. den VILLANDRY - zámok s jedinečnými renesančnými záhradami, úžasné ornamenty sú tvorené nielen kvetmi, ale i zeleninou či korením. AZAY-LE-RIDEAU - úžasné dielo renesančnej architektúry, pri zámku je tiež rozsiahly anglický park. ANGERS - centrum kraja Anjou s monumentálnym opevneným hradom, krásným starým centrom a katedrálou. Prejazd do oblasti Rennes na noc.

5. den MONT-SAINT-MICHEL (UNESCO) - opevnený románsko-gotický kláštor stojí vysoko na žulovom ostrove v zátoke preslávenej prílivom a odlivom. SAINT MALO - malebné mesto, prístav preslavený bojom korzárov proti Angličanom. Nocľah.

6. den venovaný nádhernému bretaňskému pobrežiu: vnitrozemský záliv MORBIHAN GOLFE, bývalý ostrov, dnes poloostrov QUIBERON. CARNAC - mestečko, jeho okolie je bohaté na prehistorické pamiatky - obrovské zoskupenie menhirov, Tumulus St. Michel, Velký menhir v LOCMARIAQUER. Nocľah.

7. den  Pláž OMAHA BEACH, kde došlo k nejtvrdším bojom Spojencov v r. 1944. ROUEN - prístav, ktorý patrí Francúzsku zásluhou Johanky z Arku. Staré mesto má zachované stredoveké uličky, gotické a renesančné domy a paláce, jedna z najslávnejších katedrál Notre Dame. Nocľah.

8. den REMEŠ (UNESCO) - prehliadka jedinečnej gotickej katedrály, jednej z najvýznamnejších katedrál vo Francúzsku a vrcholné gotiky vôbec. Od 12. do 19. stor. tu boli korunovaní francúzski  králi. Nočný prejazd.
9. den Príchod do ČR v ranných hodinách.

Normandia, Bretónsko, zámky na LoireNormandia, Bretónsko, zámky na LoireNormandia, Bretónsko, zámky na LoireNormandia, Bretónsko, zámky na LoireNormandia, Bretónsko, zámky na LoireNormandia, Bretónsko, zámky na LoireNormandia, Bretónsko, zámky na LoireNormandia, Bretónsko, zámky na Loire